Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Tunahan Kalıp olarak gelişmekte olan ülke ekonomisine katkı sağlamayı, buna bağlı olarak maksimum seviyede istihdam oluşturmayı kurum olarak amaç edinmiştir.

Tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi. Müşteri ihtiyaçlarını ürün ve hizmet yönünden, zamanında ve müşteri siparişine uygun şekilde karşılamak,

Hizmetimizin ve üretimimizin her aşamasını izleyebilmek ve oluşabilecek problemleri müşterilerimiz aksettirmeden önlemek. Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak eğitim programlarının sürekliliğini sağlamak.

Kalitenin varılması gereken bir hedeften ziyade devamlı gelişim ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancını taşıyor ve bu sürecin devamını sağlayan uluslar arası kabul görmüş İSO 9001;2008 standartında sertifikalandırılmış Kalite Yönetim Sistemimizi zamanın şartlarına ve teknolojisine uygun olarak sürekli geliştirilmektedir.