KEŞİF

Metodoloji: 

Üretimi sağlanacak kalıbın genel bilgileri örneğin,ürünün basılacağı makina bilgileri,ürünün kullanım yeri ve amacı,ürünün baskı adedi gibi bilgiler müşteri den alınır. Gerekli olan çalışmanın ardından elde ettiğimiz bulgular varsa iyileştirmeler müşteri ile mutabakat sağlanarak ürünün son halinin onayı alınır.Böylece projenin kalıp tasarım süreci başlar.